KOMO BRL 1330 certificering voor Dynamic Bonding Systems

Dynamic Bonding Systems blijft ontwikkelen op het gebied van verlijming van (steen)strips. Vanaf nu zijn Dynamic Bond en Dynamic Sprayable daarom gecertificeerd volgens BRL 1330 - de eerste en enige producten in Nederland met dit certificaat.

Ons uitgangspunt is altijd dat de op een gevel aangebrachte strips van verschillende materialen probleemloos gedurende de levensduur van een gebouw blijven zitten. Door te werken met gecertificeerde producten en een gecertificeerd proces conform deze nieuwe BRL 1330, worden risico’s die het aanbrengen van (steen)strips op een gevel met zich meebrengen uitgesloten.

Optimalisatie van de bouw

Volgens deze methode wordt bouwen sneller, eenvoudiger én kwalitatief het hoogst haalbare. Toepasbaar in de bouw en prefab.

Geïnteresseerd in onze producten of wilt u meer weten over onze werkwijze? Neem dan contact met ons op via 
sales@dynamicbondingsystems.com.

Beproeving materialen

Op basis van deze nieuwe BRL kan bepaald worden of een combinatie ‘lijm – (steen)strip – ondergrond’ geschikt is om een gevel te realiseren, die gedurende de levensduur van het gebouw intact zal blijven. Hiervoor voert SHR diverse beproevingen uit om te onderzoeken of een bepaalde combinatie van ‘lijm – (steen)strip – ondergrond’ geschikt is. Hiervoor worden monsters van materialen meegenomen naar het laboratorium. Alleen op beproefde materialen, die voldoen aan de eisen uit de BRL, kan het product worden toegepast. 

Na een positief oordeel heeft Dynamic Bonding Systems het KOMO® attest-met-productcertificaat ´LIJM VOOR TOEPASSING IN SYSTEMEN VOOR GEVELAFWERKING MET STRIPS´ Nr. 21130 ontvangen.

Uitgevoerde testen volgens BRL 1330-1

Duurzaamheidstesten SKG – IKOB

Veroudering als gevolg van hygrothermische belasting:
  • 80 warmte-beregenings cycli
  • 5 warmte-koude cycli
  • 30 beregening-vorst-dooi cycli
  • Hechtsterkte na veroudering.

Duurzaamheidstesten TCKI

  • Thermoshockbestandheid, gebaseerd op EN-ISO 10545-9.
  • Vocht-vorst dooi – bestandheid, conform NEN – EN 772-22.
  • Hechtsterkte gebaseerd op EN 1015-12 (voor en na veroudering).

Brandtesten Efectis

Single Burning Item test volgens EN 13823:2020+A1:2022

Meer informatie over BRL 1330 vindt u op de website van SKH.