Kwaliteitsgarantie

Dynamic Bonding Systems biedt alleen producten van de hoogste kwaliteit.

Dynamic Bonding Systems hecht veel waarde aan dit KOMO-keurmerk en heeft derhalve veel geïnvesteerd in het verkrijgen van deze certificaten. Inmiddels beschikt Dynamic Bonding Systems over een tweetal KOMO-keurmerken op bijna 40 verschillende gevelplaten. Deze imposante lijst wordt jaarlijks uitgebreid met nieuwe gevelplaten, maar ook varianten van reeds gecertificeerde gevelplaten. KOMO: het kwaliteitskeurmerk voor de bouw!

KOMO: Onafhankelijk getoetste kwaliteit

Het KOMO-label is al 50 jaar hét kwaliteitskeurmerk in de bouw. Een KOMO-kwaliteitsverklaring staat voor onafhankelijk getoetste kwaliteit, op basis van objectieve maatstaven. Zijn uw producten of processen voorzien van een erkende kwaliteitsverklaring van KOMO? Dan kan men er blindelings op vertrouwen dat ze voldoen aan het Bouwbesluit, Besluit bodemkwaliteit en specifieke kwaliteits-, prestatie- en veiligheidseisen die de marktpartijen stellen. Dit maakt tijdrovende controletrajecten bij de vergunningverlening en op de bouwplaats overbodig. Wist u trouwens dat bijna 94% van de Nederlanders KOMO kennen? Dit maakt het keurmerk tot een symbool van zekerheid en vertrouwen.

Certificeringen en duurzaamheidstesten

Certificering wil zeggen dat een product voldoet aan de minimumeisen die gesteld worden door de instantie van het desbetreffende kwaliteitskeurmerk. Dynamic Bonding Systems werkt met het KOMO-keurmerk. Het KOMO-attest met productcertificaat is een technische onderbouwing, die is voortgevloeid uit laboratoriumtesten van externe instanties. In een laboratorium worden de testen uitgevoerd in een gecontroleerde omgeving die geschoond is van alle variabelen die niet onderzocht worden. In de werkelijkheid staat elk project op zichzelf en heeft elk project met andere omstandigheden te maken (windbelasting, gevelopbouw, temperatuur, voorbehandeling, luchtvochtigheid en dauwpunt). Dynamic Bonding Systems B.V. zal hierbij voor elk project afzonderlijk bekijken wat de beste mogelijkheden zijn.

SHR Duurzaamheidstesten op vele materialen. De panelen zijn blootgesteld aan de SHR-snelverweringscyclus zoals is opgenomen in BRL 4101-7: “Lijm voor de bevestiging van gevelbeplatingen”, d.d. 2003-11-01. Naast deze certificeringen beschikt Dynamic Bonding Systems inmiddels over een lijst met meer dan 135 verschillende materialen, welke met de lijmsystemen van Dynamic Bonding Systems gegarandeerd worden.

Certificaten van Dynamic Bonding Systems

Dynamic Bond: KOMO attest met productcertificaat nr. 20320

Het lijmsysteem is KOMO-gecertificeerd voor het verlijmen van 37 verschillende HPL-, vezelcement en metalen gevelplaten op een houten, stalen of een aluminium achterconstructie.

Dynamic Stone & Dynamic Stone 2.5: KOMO attest met productcertificaat nr. 20321

Het lijmsysteem is KOMO-gecertificeerd voor het verlijmen van 3 soorten natuursteen (stollings-, metamorf- en sedimentgesteente) en diverse keramische gevelpanelen op een houten, stalen of een aluminium achterconstructie.

Dynamic Sprayable & Dynamic Bond: KOMO attest met productcertificaat nr. 21130

De lijm voor toepassing in systemen voor gevelafwerking met (steen)strips op bouwdelen in uitwendige scheidingsconstructies van woningen, woongebouwen en gebouwen voor andere gebruiksfuncties

Kwaliteit van producten, processen en diensten

KOMO is in 1962 opgericht om het complexe bouwproces overzichtelijker te maken. De bouw- en installatiesector is een complex samenspel van verschillende partijen. Met het KOMO-keurmerk kan elke schakel in de bouw op aan van de kwaliteit van producten, processen, systemen, diensten en managementsystemen. Met een halve eeuw ervaring is KOMO in Nederland dé expert op het gebied van gecertificeerde producten en processen. KOMO staat voor onafhankelijk getoetste kwaliteit. Voor de meest uiteenlopende producten en processen zijn certificaten afgegeven. Gebruikers kunnen daardoor vertrouwen op de kwaliteit van producten, processen en diensten. Bovendien voldoen producten en het eindresultaat van processen met een KOMO-keurmerk automatisch aan de relevante wet- en regelgeving in de bouw, zoals het Bouwbesluit, het Besluit bodemkwaliteit en andere eisen op het gebied van kwaliteit en veiligheid.
SKH is geaccrediteerd om te certificeren voor het KOMO-keurmerk. Dit bureau heeft de KOMO-certificaten toegekend aan Dynamic Bonding Systems. Op de website van SKH kunt u onze certificaten bekijken.